بلاگ سپهر محمدی

تفاوتهای گفتگو و مناظره

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: 15 فوریه, 2012

به نام خدا پیشتر عرض شد که فضای گفتگو با فضای مناظره متفاوت است. فضای مناظره، جای جدل و بحث  و اثبات درست بودن نظرات طرف های مناظره است. محیط گفتگو، محیط حل مساله است. محیط مثبت اندیشی است. محیط تلاش برای درک مشترک است. محیط تفاهم است. محیط همکاری است. برای اطلاعات بیشتر در […]

قواعد گفتگو

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: 15 فوریه, 2012

با سلام، متاسفانه در مورد قواعد گفتگو در سپهر عمومی ادبیات فارسی، کم کار شده است، بنده با علم به اینکه در این زمینه تخصصی ندارم، اقدام به جمع آوری مطالبی در مورد قواعد گفتگو کردم تا برای فارسی زبانان مورد استفاده بیشتر قرار گیرد. برای اینکه گفتگو به صورت واقعی شکل بگیرد، غیر از […]


برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.