بلاگ سپهر محمدی

مسیح امتها یا مسیح اسرائیل؟

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: 25 اکتبر 2010

با سلام

عیسی(ع) به شهادت قرآن مسیح موعود برای بنی اسرائیل بود.

اما آیا او تنها مسیح وعده داده شده در عهد عتیق است؟ آیا همه بشارتهای عهد عتیق در مورد عیسی مسیح است؟ یا برخی از آنها در مورد مسیح دیگری است؟

در عهد عتیق پیش بینی شده بود که مسیحی بر الاغ خواهد آمد:

زکریا ۹: ۹
‌ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم می‌باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است

در این آیات روشن می گردد که مسیح موعود در آن، پادشاه صهیون، یعنی یهودیان است، نه پادشاه همه امتها

اما مسیح دیگری که در ابر می آید کیست؟

دانیال ۷: ۱۳
و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزدقدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند.
و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تاجمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبانها او را خدمت نمایند

در این آیات صحبت از شخص دیگری است که، پادشاه نه فقط بنی اسرائیل، بلکه پادشاه همه امتها است. مسیحیان معمولا مدلول این آیات را نیز عیسی مسیح می دانند، اما این شخص تفاوتهای اساسی با عیسی دارد.

در این پست به تفاوتهای دو مسیح ذکر شده در این آیات می پردازم.

برای راحتی در بحث، مسیحی که بر الاغ می آید و پادشاه یهودیان و بنی اسرائیل دانسته شده است را، مسیح اسرائیل و مسیحی که در ابر می آید و پادشاه همه امتها خواهد بود، مسیح امتها خواهم نامید.

اولا عیسی مسیح خود به خوبی دامنه ماموریت خود را مشخص کرده است:

متی ۱۵: ۲۴
او(عیسی) در جواب گفت: «فرستاده نشده‌ام مگر بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل.»

یا در جای دیگر در زرتشتیانی که به دیدار عیسی می آیند، چنین می گویند:

متی ۲: ۱
و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه دربیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده، گفتند: ۲ «کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیراکه ستاره او را در مشرق دیده‌ایم

در صحنه ظاهری به صلیب کشیدن عیسی نیز همه او را پادشاه یهود می خوانند:

متی ۲۷: ۱۱
۱۱ اما عیسی در حضور والی ایستاده بود. پس والی از او پرسیده، گفت: «آیا تو پادشاه یهود هستی؟» عیسی بدو گفت: «تو می‌گویی!» ۱۲

متی ۲۷: ۲۹
و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی بدست راست او دادند و پیش وی زانو زده، استهزاکنان او را می‌گفتند: «سلام‌ای پادشاه یهود!»

متی ۲۷: ۳۷
و تقصیر نامه او را نوشته، بالای سرش آویختند که «این است عیسی، پادشاه یهود

پس ملاحظه می شود که عیسی، اگر چه مسیح است، اما مسیحی است که بر الاغ آمد:

متی ۲۱: ۵
و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود ۵ که «دختر صهیون را گوییداینک پادشاه تو نزد تو می‌آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کره الاغ.» ۶ پس شاگردان رفته، آنچه عیسی بدیشان امر فرمود، بعمل آوردند ۷ و الاغ را با کره آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد.

همانطور که می دانید اولین بشارت دهنده به عیسی مسیح، یحیای نبی بود. بدون شک یحیی در مسیح بودن عیسی شکی نداشت، اما آیا یحیی می دانست که عیسی کدام مسیح است؟ مسیحی اسرائیل یا مسیح امتها؟
مسیح از نسل داوود یا مسیح از نسل یوسف؟

ظاهرا یحی نمی دانست! و از این رو وقتی او را زندانی می کنند، قاصدان نزد عیسی می فرستد تا به رمز این موضوع را عیسی بپرسند:

متی ۱۱
و چون یحیی در زندان، اعمال مسیح راشنید، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، ۳ بدو گفت: «آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟» ۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «بروید ویحیی را از آنچه شنیده و دیده‌اید، اطلاع دهید ۵ که کوران بینا می‌گردند و لنگان به رفتار می‌آیندو ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و فقیران بشارت می‌شنوند؛ ۶ وخوشابحال کسی‌که در من نلغزد.»

علاقه مندان به این بحث را توجه می دهم که به واژه “آن آینده” دقت مضاعف کنند! این واژه در عربی، “هو الآتی”، در سریانی، “ܐܬܐܕ ܘܗ(هو داتا)”، در یونانی “ο ερχομενος (ho ercomenos)”، در عبری “הוא הבא (هو هبا)” است. همه این واژه ها را می توانید در متون مقدس همزبان خود بجویید! و آن آینده، همانا “شبیه پسر انسان” است که در ابر می آید، در حالیکه “پسر انسان”(عیسی) در دست راست وی نشسته است و همچنین علاقه مندان همچنین آیه اول سوره نحل و آیه ۲۱۰ بقره، و احادیث ذیل آن را ببینند!(به واژه های یاتی امر الله و هو آت توجه کنید)

یحیی کاملا به رمز سوال می کند و عیسی نیز به رمز پاسخ می دهد! عیسی نمی گوید کیست، آیا “آن آینده” است یا اینکه یحیی برای ملکوت آسمان باید منتظر دیگری باشد، تنها نشانه هایی می گوید که آیاتی است از عهد عتیق، کتاب اشعیا:

اشعیا ۳۵

۵ آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد وگوشهای کران مفتوح خواهد گردید. ۶ آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود وزبان گنگ خواهد سرایید. زیرا که آبها در بیابان ونهرها در صحرا خواهد جوشید. ۷ و سراب به برکه و مکان های خشک به چشمه های آب مبدل خواهد گردید. در مسکنی که شغالها می‌خوابندعلف و بوریا و نی خواهد بود. ۸ و در آنجاشاهراهی و طریقی خواهد بود و به طریق مقدس نامیده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهندکرد بلکه آن به جهت ایشان خواهد بود. و هرکه در آن راه سالک شود اگرچه هم جاهل باشدگمراه نخواهد گردید. ۹ شیری در آن نخواهد بودو حیوان درنده‌ای بر آن برنخواهد آمد و در آنجایافت نخواهد شد بلکه ناجیان بر آن سالک خواهند گشت. ۱۰ و فدیه شدگان خداوندبازگشت نموده، با ترنم به صهیون خواهند آمد وخوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود. وشادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.

یا آیات زیر

اشعیا ۶۱
روح خداوند یهوه بر من است زیراخداوند مرا مسح کرده است تامسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری ومحبوسان را به آزادی ندا کنم. ۲ و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندانمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. ۳ تا قراردهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه گری و ردای تسبیح را به‌جای روح کدورت تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند.

دقت در آیات فوق برای ما روشن می کند، که نشانه هایی که عیسی می دهد مربوط به مسیح اسرائیل است نه مسیح امتها.

در واقع یحیی، که در مسیح بودن عیسی هیچ شکی ندارد، در این آیات به رمز از عیسی می پرسد:

یحیی: آیا تو مسیح امتها هستی یا مسیح اسرائیل؟ اگر مسیح اسرائیل هستی آیا منتظر مسیح امتها باشیم؟

و عیسی با استفاده از آیات کتاب مقدس، به رمز پاسخ می دهد:

عیسی: من مسیح اسرائیل هستم، منتظر مسیح امتها باشید.

مسجل است که مسیح برای بشارت ملکوت آسمان آمده بود، اما همو در مورد ملکوت آسمان به بنی اسرائیل چنین می گوید:

متی ۲۱:
۴۲ عیسی بدیشان گفت: «مگر در کتب هرگز نخوانده‌اید این که سنگی را که معمارانش ردنمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. ۴۳ از این جهت شما را می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوه‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد. ۴۴ و هر‌که بر آن سنگ افتد، منکسرشود و اگر آن بر کسی افتد، نرمش سازد

پس روشن می شود که افتخار بر پایی ملکوت آسمان از بنی اسرائیل گرفته شده و به امت دیگری که لیاقتش را داشته باشد، داده خواهد شد.

اما عیسی خود باز در فرازهای متعدد در باره او که در ابر خواهد آمد و عیسی در دست راست او خواهد نشست توضیح می دهد، آن شخص در این آیات با واژه قوت مشخص شده است:

لوقا ۲۴: ۴۹
و اینک، من موعود پدر خود را برشما می‌فرستم. پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید.»

متی ۲۶: ۶۴
عیسی به وی گفت: «تو گفتی! و نیز شما رامی گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته، بر ابرهای آسمان می‌آید!» ۶۵

لوقا ۲۲: ۶۹
لیکن بعداز این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست

آیات متعدد دیگری در مورد، قوت خدا، آن آینده، ملکوت آسمانها، بشارتهای در مورد مسیح از نسل یوسف، وجود دارد که برای همین موضوع قابل استناد است.

توجه داشته باشد که مهدی(عج) از مادر، از نسل شمعون پطرس است و پطرس احتمالا از نسل یوسف(ع) بود و او متولد شده از پدری غیر بنی اسرائیل و پرورش یافته در غیر بنی اسرائیل(امتها) بود.

پس مشخص می شود که مسیح امتها که برای پادشاهی همه امتها است، شخص دیگری است که عیسی او را موعود پدر می خواند، و یحیی او را آن آینده می خواند، که نه برای پادشاهی یهود، بلکه برای پادشاهی امتها می آید و ملکوت آسمان را بر زمین برپا می دارد و این افتخار، از بنی اسرائیل گرفته شد و به امتی که لیاقت آن را داشته باشد، داده شد که موعود را در خود بپرورد و پادشاهی امتها از آن او خواهد بود! و در زمان ظهور وی در ابر، عیسی در دست راست وی خواهد بود.

چنانکه می دانید در روایات اسلامی متعدد از آمدن مهدی در ابر، سخن گفته شده است، مثلا:

ذوالقرنین را در انتخاب میان دو ابر، مخیر کردند که او ابر رام را برگزید و ابر سخت و سرکش برای صاحب شما [حضرت مهدی علیه السلام] ذخیره شد . راوی پرسید: ابر سرکش کدام است؟ فرمود: ابری که در آن رعد و برق و صاعقه است، پس صاحب شما بر آن سوار می شود و آن ابر او را در راه های هفت آسمان و هفت زمین، بالا می برد .

توجه کنید، ذوالقرنین، که همان کوروش است نیر در روایات عهد عتیق، مسیح، دانسته شده است.

در واقع، موسی نبی، بشارت دهنده نبی امتها، محمد مصطفی بود، و عیسی مسیح، بشارت دهنده، ملکوت خدا در زمین، توسط مسیح امتها، مهدی موعود بود.

امید که مطلب مورد استفاده دوستان بوده باشد،

با احترام

سپهر محمدی

بدون پاسخ برای "مسیح امتها یا مسیح اسرائیل؟"

نوشتن نظر


  • محقق: با سلام قسمتی از حدیث که میفرمایند فللعوام ان یقلدوه :بر مردم واجب است که از آنان ت
  • بابک: دوست عزیز زبان اصلی انجیل یونانی است نه عبری، و یهوه یک واژه عبری است! چطور متی ۲:
  • فرزانه دختر انقلابی تبریز: شماها هنوز خیلی مانده خاورمیانه را به دوران باشکوه آشور و بابل برگردانید . فرض محال

برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.

شبکه های اجتماعی من:

صفحه شخصی در فیسبوک  Twitter  Youtube  Google Books  Geni  باشگاه جوانان شیعه و مسیحی  انجمن مسلمانان نوگرا