بلاگ سپهر محمدی

سهم یهود از نیل تا فرات

ارسال شده توسط سپهر محمدی در تاریخ: 20 جولای 2012

باسمه تعالی

مقدمه

غالبا چنین گمان می شود که وعده نیل تا فرات در تورات به یهودیان داده شده است و مسلمانان چنین مدعی می شوند که از آنجا که یهود در کتاب دست برده است، چنین وعده ای در آن ثبت است. و این موضوع خود یکی از نشانه های تحریف عهد عتیق قلمداد می گردد. حتی بسیاری از روشنفکران مسلمان هم چنین نظری دارند.

نگارنده، اما در طی این مقاله در صدد است، تا بر اساس اصلی ترین مستند یهودیان، یعنی همین تورات موجود و آیات آن، که اجمالا مورد تایید قرآن نیز هست به کنکاش در این مورد بپردازد و پس از آن اقدام به محاسبه سهم قوم یهود از نیل تا فرات کند، همچنین بعضا از دیگر نصوص یهودی نیز استفاده شده است.

در نهایت نویسنده چنین نتیجه می گیرد که اگر یهودیان را به معنی نسل یهودا(فرزند یعقوب) بدانیم، سهم آنها از نیل تا فرات چیزی در حدود ۰٫۵% است. و سهم آنها از سرزمین مقدس، کنعان (تقریبا فلسطین اشغالی کنونی) چیزی در حدود ۸% است.

و اگر یهودیان را به معنی کیش و آیین موسی بدانیم، آنها هیچ سهمی از نیل تا فرات ندارند! مگر آنکه پیروان ابراهیم را هم جزء مخاطبین وعده قبول کنیم، که در اینصورت پیروان همه ادیان ابراهیمی می توانند مدعی نیل تا فرات گردند!

برای شفافیت بهتر موضوع قدم به قدم و کاملا مستند به تشریح جزئیات قضیه می پردازیم.

دقت کنید که آیات عهد عتیق همه از ترجمه فارسی قدیم عهد عتیق نقل شده است.

نصوص در عهد عتیق

 کلا در سه جا در عهد عتیق مرزهای سرزمینی که به نسل ابراهیم و بنی اسرائیل وعده داده شده است تشریح شده است.

این سه جا از قرار زیر است:

۱- وعده نیل تا فرات به بنی ابراهیم

 پیدایش ۱۵: ۱۸  در آن‌ روز،  خداوند با ابرام‌ عهد بست‌ و گفت‌: «این‌ زمین‌ را از نهر مصر تا به‌ نهر عظیم‌، یعنی‌ نهر فرات‌، به‌ نسل‌ تو بخشیده‌ام‌،  ۱۹  یعنی‌ قینیان‌ و قَنِّزیان‌ و قَدْمونیان‌ و حِتّیان‌ و فَرِزیان‌ و رَفائِیان‌،  ۲۰  و اَمُوریان‌ و کنعانیان‌ و جرجاشیان‌ و یَبوسیان‌ را.»

 نقشه ای که معمولا بر اساس آیات فوق برای نیل تا فرات که گاهی آن را اسرائیل بزرگ هم خوانده اند، ارائه می گردد از قرار زیر است:

( منبع تصویر:http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Greater_Israel_map.jpg)

۲- حدود وعده خدا به بنی اسرائیل(در دو دسته آیه):

اعداد ۳۴: و  خداوند  موسی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌:۲  «بنی‌اسرائیل‌ را امر فرموده‌، به‌ ایشان‌ بگو: چون‌ شما به‌ زمین‌ کنعان‌ داخل‌ شوید، این‌ است‌ زمینی‌ که‌ به‌ شما به‌ ملکیت‌ خواهد رسید، یعنی‌ زمین‌ کنعان‌ با حدودش‌.  ۳  آنگاه‌ حد جنوبی‌ شما از بیابان‌ سین‌ بر جانب‌….(و به تشریح حدود کنعان می پردازد)

 حزقیال ۴۷: ۱۳

خداوند یهوه‌ چنین‌ می‌گوید: «این‌ است‌ حدودی‌ که‌ زمین‌ را برای‌ دوازده‌ سبط‌ اسرائیل‌ به‌ آنها تقسیم‌ خواهید نمود. برای‌ یوسف‌ دو قسمت‌.  ۱۴  و شما هر کس‌ مثل‌ دیگری‌ آن‌ را به‌ تصرّف‌ خواهید آورد زیرا که‌ من‌ دست‌ خود را برافراشتم‌ که‌ آن‌ را به‌ پدران‌ شما بدهم‌ پس‌ این‌ زمین‌ به‌ قرعه‌ به‌ شما به‌ ملکیّت‌ داده‌ خواهد شد. ۱۵  و حدود زمین‌ این‌ است‌. بطرف‌ شمال‌ از دریای‌ بزرگ‌ …. (و به تشریح حدود کنعان می پردازد)

معمولا برای حدود مشروحه در اعداد ۳۴ و حزقیال ۴۷ از نام کنعان یاد می شود که خدا وعده آن را بنی اسرائیل داده است و نقشه زیر سرزمین مربوطه را بر اساس هر دو روایت مرزبندی کرده است:

(منبع تصویر: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_Land_of_Israel.jpg)

جمع بندی آیات بند ۱ و ۲:

 همانطور که به وضوح در آیات فوق دیده می شود، وعده نیل تا فرات به نسل ابراهیم و نه صرفا خود ابراهیم، داده شده است و سرزمین کنعان که قسمت کوچکی از آن است در برهه ای از تاریخ به بنی اسرائیل اختصاص یافته است. و ضمنا توجه کنید که نام پیروان هیچ دینی، مثلا دین یهود یا دین موسی یا غیر آن، در آیات فوق ذکر نشده است.
اشکال عمده یهودیان آن است که مدعی می شوند که این سرزمینها تنها به آنها به ارث رسیده است! یعنی همه سرزمین وعده داده شده به بنی ابراهیم به اسحاق و به یعقوب به ارث رسیده است و همه سرزمین وعده داده شده به بنی اسرائیل تنها به بنی یهودا(یهودیان) به ارث رسیده است! در حالیکه این ادعای کاملا باطلی است و هیچ آیه تورات دال بر چنین چیزی نیست! اگر فرض یهودیان را صحیح بگیریم، یعقوب هم با برکت دادن یوسف همه سهم خود را بنی افرایم بخشید و لذا باز یهودیان هیچ سهمی از نیل تا فرات نخواهند داشت!

۳- فرزندان ابراهیم:

 چنین که مرسوم است که عمدتا اسماعیل و اسحاق را دو فرزند ابراهیم می دانند و جنجال بر سر ذبیح بودن آنان و نسل پیامبران بنی اسرائیل که از اسحاق بود و پیامبر اسلام که از اسماعیل بود هم این دو را در کانون توجه قرار داده است. ولی چنان که از تورات بر می آید، حضرت ابراهیم حداقل ۸ فرزند پسر داشت. یعنی اسماعیل و اسحاق و ۶ فرزند از همسر سوم خود که پس از مرگ ساره با او ازدواج کرد، به نام قطوره:

پیدایش ۲۵ :

و ابراهیم‌، دیگر بار، زنی‌ گرفت‌ که قطوره‌ نام‌ داشت‌.  ۲  و او زمران‌ و یُقشان‌ و مَدان‌ و مِدیان‌ و یِشباق‌ و شوحا را برای‌ او زایید.

 ممکن است کسی بگوید این فرزندان پسر نبوده اند و بنا بر سنت آن زمان نباید ارث می بردند ولی این که این فرزندان پسر بوده اند، در راهنمای کتاب مقدس در ذیل باب فوق چنین آمده است:

 راهنمای کتاب مقدس پیدایش باب ۲۵ :

قطوره‌ ۶ پسر برای‌ ابراهیم‌ بدنیا آورد که‌ مدیانی‌ها از آنها بوجود آمدند.

 و معمولا نام فرزندان دختر تقریبا اهمیت اساسی نداشته است که ذکر گردد، علاوه بر اینکه قاعدتا از نام عبری آنان که مانند عربی مونث و مذکر متفاوت است فهمیده می شود.

 بر طبق روایات تورات حضرت ابراهیم هدایایی به اسماعیل و برادرانش داد ولی کل دارایی خود را برای اسحاق به ارث گذاشت:

پیدایش ۲۵ :

۵  و ابراهیم‌ تمام‌ مایملک‌ خود را به‌ اسحاق‌ بخشید.  ۶  اما به‌ پسران‌ کنیزانی‌ که‌ ابراهیم‌ داشت‌، ابراهیم‌ عطایا داد، و ایشان‌ را در حین‌ حیات‌ خود، از نزد پسر خویش‌ اسحاق‌، به‌ جانب‌ مشرق‌، به‌ زمین‌ شرقی‌ فرستاد.

 بر فرض که چنین چیزی درست باشد، وعده نیل تا فرات، جزء مایملک ابراهیم نبوده است که به ارث، تنها به یکی از فرزندان وی برسد! بلکه وعده به کل نسل ابراهیم بوده است و تاکید اضافه ای هم شده است این حقیقت مهمی است که اسماعیل جزء نسل ابراهیم است:

 پیدایش ۲۱

۱۲  خدا به‌ ابراهیم‌ گفت‌: «درباره‌ پسر خود و کنیزت‌، بنظرت‌ سخت‌ نیاید، بلکه‌ هر آنچه‌ ساره‌ به‌ تو گفته‌ است‌، سخن‌ او را بشنو، زیرا که‌ ذریت‌ تو از اسحاق‌ خوانده‌ خواهد شد.  ۱۳  و از پسر کنیز نیز اُمّتی‌ بوجود آورم‌، زیرا که‌ او(اسماعیل) نسل‌ توست‌.» 

 در آیات فوق ظرافتی وجود دارد که به گمان نگارنده جدا جالب است. در این آیات درست به همان چیزی که مورد ادعای این مقاله است تاکید شده است! در این آیات گفته شده است که نسل ابراهیم از اسحاق خوانده خواهد شد ولی اسماعیل هم جزء نسل ابراهیم است. همانطور که در حال حاضر مدعیان کتاب مقدس، نسل ابراهیم را از اسحاق می دانند ولی واقعیت اینست که اسماعیل هم جزء نسل ابراهیم است.

۴- اسماعیلیان و عربها:

واژه اسماعیلیان در خیلی قسمتها در تورات آمده است و عمدتا هم چنین گمان می شود که آنها فرزندان اسماعیل هستند ولی در تورات تعریف درستی از آن ارائه نشده است و مفسرین کتاب مقدس معتقدند گاهی اسماعیلیان و مدیانی ها(فرزندان برادر اسماعیل، مدین) به جای یکدیگر به کار رفته اند. در کتاب Jubilees که به فارسی پنجاهه ها خوانده می شود و از کتابهایی است که کلیسای اتیوپی جزء قانون خود می داند ولی دیگران آن را قبول ندارند و اخیرا در بحر المیت نسخه مربوط به ۱۰۰ قبل میلاد آن به عبری (یعنی قدیمی تر از دست نوشته کتاب مقدس یونانی یا عبری موجود متعلق به قرن سوم و هفتم میلادی) کشف شده است چنین آمده است:

Book of Jubilees (20:13):

And Ishmael and his sons, and the sons of Keturah and their sons, went together and dwelt from Paran to the entering in of Babylon in
۱۳ all the land which is towards the East facing the desert. And these mingled with each other, and their name was called Arabs, and Ishmaelites.

یعنی:

کتاب پنجاهه ها ۲۰:۱۳ :

و اسماعیل و پسرانش و پسران قطوره و پسرانشان با یکدیگر رفتند و از فاران تا دروازه بابل ساکن شدند، در تمام سرزمینی که به سمت مشرق با بیابان روبرو است. و اینها با یکدیگر آمیختند و نام آنها اعراب و اسماعیلیان خوانده شد.

در آیات فوق به روشنی اسماعیلیان، شامل فرزندان اسماعیل و فرزندان ۶ برادر اسماعیل از قطوره معرفی شده و اصطلاح عربها نیز برای آنان به کار رفته است.

این موضوع از آن جهت مهم است که یهودیان غالبا هر گونه ارتباط اسماعیل و اسماعیلیان با عربها را کتمان می کنند و وقتی ۶ پسر ابراهیم نیز همراه اسماعیل بوده باشند در واقع قسمت اعراب از سرزمین نیل تا فرات ۷ برابر می شود! که برای مدعیان فعلی سرزمین موعود یک فاجعه است!

۵- بنی اسحاق و بنی اسرائیل

حضرت اسحاق ۲ فرزند پسر داشت عیسو و یعقوب که دوقلو بودند و عیسو نخست زاده بود ، اما یعقوب حق نخست زادگی را در طی معامله ای از عیسو گرفت، به هر حال عیسو به ادوم رفت و یعقوب در همان کنعان ساکن ماند. اسحاق نیز همه مایملک خود را بر طبق پیدایش ۲۷ به یعقوب می بخشد.

حضرت یعقوب یا همان اسرائیل، ۱۲ فرزند داشت که نام آنها از قرار زیر در تورات آمده است:

 پیدایش ۳۵:

و بنی‌یعقوب‌ دوازده‌ بودند:  ۲۳  پسران‌ لیه‌: رؤبین‌ نخست‌زاده‌ یعقوب‌ و شمعون‌ و لاوی‌ و یهودا و یساکار و زبولون‌.  ۲۴  و پسران‌ راحیل‌: یوسف‌ و بن‌یامین‌.  ۲۵  و پسران‌ بلهه‌ کنیز راحیل‌: دان‌ و نفتالی‌.  ۲۶  و پسران‌ زلفه‌، کنیز لیه‌: جاد و اشیر. اینانند پسران‌ یعقوب‌، که‌ در فدان‌ ارام‌ برای‌ او متولد شدند.

یعقوب همچنین بر اساس پیدایش ۴۸ از میان تمام فرزندان و نوه های خود، فرزندان یوسف، به خصوص فرزند کوچک تر، افرایم، را برکت داد. یعنی یعقوب همانطور که ابراهیم به اسحاق وصیت کرد و اسحاق به یعقوب، یعقوب به یوسف و فرزندان وی (افرایم و منسی) وصیت کرد.

۶-یهودی کیست؟

اما یهودی کیست؟ در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد، از کتاب مقدس مشخص است که پادشاهی اسرائیل متشکل از دوازده قبیله بنی اسرائیل تشکیل شد، و بعدا دو قبیله به سر دستگی یهودا از ده قبیله به سر دستگی افرایم(فرزند یوسف) جدا شدند. ده قبیله همچنان اسرائیل خوانده می شدند و دو قبیله پادشاهای یهودا را تشکیل دادند که بعدا ساکنان آنها یهودی خوانده شدند.

لذا اگر فرزندان یهودا را یهودی بدانیم، یک دوازدهم بنی اسرائیل یهودی هستند و اگر ساکنان پادشاهی یهودا را مبنی قرار دهیم، یک ششم بنی اسرائیل یهودی هستند. ده قبیله بنی اسرائیل در تاریخ گم شدند و خبری از آنها نیست!

بعدا ان شاء الله در مورد مناقشه بزرگ یهودی کیست؟سخن خواهم گفت! بزگترین مناقشات در این زمینه وجود دارد! تلمود هر موحدی را یهودی می داند، برخی فرزند مادر یهودی را یهودی می دانند، برخی فرزند پدر یهودی را یهودی می دانند، برخی گروندگان به آئین موسی را یهودی می دانند، در عهد جدید، ساکنان یهودیه، یهودی دانسته شده اند. از دید کشور اسرائیل، فرزندان و نوه های هر یهودی و هر گرونده به آیین یهودی، حق حضور در اسرائیل دارند. Law of Return, paragraph 4A ولی تا رسما به آیین یهود در نیایند، یهودی حساب نمی شوند.

اما نکته جالب آن است که هر یک از این تعاریف را تعریف یهودی بدانیم سهم زیادی از سرزمین نیل تا فرات به یهودیان نخواهد رسید!

همچنین نکته جالب آن است که اخیرا با شناسایی DNA حضرت هارون، امکان شناسایی بنی اسرائیل از غیر بنی اسرائیل به وجود آمده است و بزرگترین مشکلات را برای کشور اسرائیل به وجود آورده است! چرا که اکثر ساکنان کشور اسرائیل بر اساس DNA، بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب نیستند!!!

برای اطلاعات بیشتر در مورد مناقشه بزرگ یهودی کیست به این مقاله ویکی پدیا انگلیسی مراجعه کنید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Who_is_a_Jew%3F

۷- جمع بندی

تا اینجا آیات مربوط به نیل تا فرات که به بنی ابراهیم وعده داده شده است، مطرح شد، مشخص شد که این وعده به شخص خاصی نبوده است بلکه به همه بنی ابراهیم بوده است، مشخص شد ابراهیم ۸ فرزند پسر داشت و یک فرزند او اسحاق بود و اسماعیل و ۶ فرزندش از قطوره، اسماعیلیان و عربها را تشکیل دادند.

اسحاق دو فرزند داشت و یعقوب دوازده فرزند داشت، لذا اگر به فرض و بر اساس آیات خود تورات بخواهیم نیل تا فرات را به صورت مساوی بین فرزندان ابراهیم تفسیم کنیم، هفت قسمت از هشت قسمت آن به اعراب می رسد یعنی ۸۷٫۵% آن!

اما از بقیه سهم نیل تا فرات، نصف آن یعنی ۶٫۲۵% به همه بنی اسرائیل می رسد، و بنا بر تعاریف مختلف یهودی این سهم یهودیان از نیل تا فرات خواهد بود:

  • اگر بر اساس تلمود، هر موحدی را یهودی بگیریم، یا هر گرونده به آئین موسی را یهودی بگیریم، یهودییان از بابت یهودی بودن خود نمی توانند هیچ سهمی از نیل تا فرات طلب کنند!
  • اگر تنها فرزندان یهودا را یهودی بدانیم یک دوازدهم سهم بنی اسرائیل را به ایشان می رسد، یعنی ۰٫۵% از نیل تا فرات به یهودیان می رسد!
  • اگر بر اساس عهد جدید، دو قبیله پادشاهی یهودا را یهودی بدانیم، نهایتا ۱% از نیل تا فرات به یهودیان می رسد!

اگر فرض کنیم که وعده سرزمین کنعان به بنی اسرائیل قطعی و نهایی است، از سرزمین کنعان (کشور اسرائیل کنونی) این سهم ها به یهودیان می رسد:

  • اگر بر اساس تلمود، هر موحدی را یهودی بگیریم، یا هر گرونده به آئین موسی را یهودی بگیریم، یهودییان از بابت یهودی بودن خود نمی توانند هیچ سهمی از اسرائیل کنونی  طلب کنند!
  • اگر تنها فرزندان یهودا را یهودی بدانیم، ۸٫۳% از کشور اسرائیل کنونی به یهودیان می رسد.
  • اگر دو قبیله پادشاهی اسرائیل، را یهودی بدانیم، نهایتا ۱۶٫۶% از کشور اسرائیل کنونی به یهودیان می رسد.

این البته در صورتیست که مدعیان یهودی بتوانند نسبت خود با یهودا و یعقوب را ثابت کنند! در حالیکه همانطور که قبلا عرض کردم بر اساس تست DNA اکثر ساکنان فعلی کشور اسرائیل، اصلا بنی اسرائیل و فرزند حضرت یعقوب نیستند!!! و نه تنها چنین است، بلکه بخش بزرگی از مردم ساکن ایران، کردستان عراق، شمال افغانستان و غرب هند، توسط تست DNA مشخص شده است که از بنی اسرائیل هستند!

برای اطلاعات بیشتر در مورد تست DNA به این مقاله ویکی پدیا مراجعه کنید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Aaron

اما واقعا فرزندان واقعی ابراهیم چه کسانی هستند؟ به دید من همان قول تلمود، که هر کس موحد باشد، یهودی و بر دین ابراهیم است، صحیح است، و این موحدین می توانند در تمام سرزمین نیل تا فرات در صلح و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند، به امید آن روز!

با احترام

سپهر محمدی

۴ پاسخ برای "سهم یهود از نیل تا فرات"

1 | طاها

28 جولای 2012 در ساعت 5:31 ق.ظ

این دو گزاره‌ شما به نظرم منبعی ندارند:
«وعده نیل تا فرات، جزء مایملک ابراهیم نبوده است که به ارث، تنها به یکی از فرزندان وی برسد!» و «این وعده به شخص خاصی نبوده است بلکه به همه بنی ابراهیم بوده است.»
ولی خود متن می‌گوید که ابراهیم فقط به اسحاق وصیت کرد. من از متن شما چنین برداشت کردم که وعده ابراهیم به یوسف و احتمالا به افرایم باید رسیده باشد. آیا این درست است؟

2 | سپهر محمدی

28 جولای 2012 در ساعت 10:52 ق.ظ

درود بر جناب طاها،

ممنونم که با دقت متن را مطالعه کردید به این آیه سفر پیدایش دقت مضاعف کنید، به خصوص به واژه “نسل تو”:

پیدایش ۱۵: ۱۸
در آن‌ روز، خداوند با ابرام‌ عهد بست‌ و گفت‌: «این‌ زمین‌ را از نهر مصر تا به‌ نهر عظیم‌، یعنی‌ نهر فرات‌، به‌ نسل‌ تو بخشیده‌ام‌، ۱۹ یعنی‌ قینیان‌ و قَنِّزیان‌ و قَدْمونیان‌ و حِتّیان‌ و فَرِزیان‌ و رَفائِیان‌، ۲۰ و اَمُوریان‌ و کنعانیان‌ و جرجاشیان‌ و یَبوسیان‌ را.»

لذا اساسا خداوند نیل تا فرات را به تنها ابراهیم نبخشید! بلکه به نسل ابراهیم بخشید! یعنی از ابتدا نیل تا فرات بخشش خداوند به ابراهیم نبود! بلکه به نسل ابراهیم بود، لذا وقتی ابراهیم دارایی خویش را به اسحاق بخشید، چیزی از نیل تا فرات جزء آن نبود!

نکته جالب آن است که اگر به خلاف استدلال بالا که نص تورات است فرض کنیم که چنین شد و نیل تا فرات، به اسحاق و پس از اسحاق به یعقوب و پس از یعوقب به افرایم بخشیده شده است، باز چیزی از آن به یهودیان نمی رسد چون یهودیان از نسل یهودا و یا نهایتا از نسل بنیامین و یهودا هستند. و نسل افرایم اساسا همان قبایل دهگانه گمشده بنی اسرائیل هستند که اشاره کردم که یا می توانیم بگوییم گم شده اند و یا بر اساس تست DNA اعتراف کنیم که بخش زیادی از ایرانیان و کرد های عراق و افغانهای هزاره را تشکیل می دهند!!

3 | طاها

28 جولای 2012 در ساعت 8:48 ب.ظ

سلام. ممنون از توضیحات. مطلب برایم روشن شد. البته در حین خواندن پست متوجه شدم که اگر جریان وصیت‌ها را قبول کنیم چیزی به یهودیان نمی‌رسد.

یک درخواست: امکانش هست در مورد «آگادا» (Aggadah) کمی بنویسید؟ من در نوشتن مقاله «امیه بن ابی الصلت‌» به این مطلب برخوردم که منبع اشعار او باید این متون باشند. تئوری یهودیان هم این است که پیامبر از این متون آگاه بودند. البته منظورم نوشتن در مورد رابطه این مطالب با قرآن است نه کلا چه بودند.

4 | طاها

28 جولای 2012 در ساعت 11:26 ب.ظ

در مورد امیه بن ابی صلت گزاره فوق تنها موقعی صحیح است که اشعار امیه جعلی نباشند، که البته به نظرم جعلی می‌رسند. منظور بنده فقط اشاره به مبحثی بود که با مفهوم آگادا برخورد کردم.

نوشتن نظر

برخی نظرات من:

من از حجاب اختیاری و آزادی انتخاب پوشش برای زنان حمایت می کنم.